Garantie & Service IVA voertuigen

Onder garantie valt het vervangen van de defecte of incorrecte materialen aan het gekochte voertuig mits het onderhoudsschema bij de dealer is gevolgd en de klant is zelf verantwoordelijk voor het halen of brengen van het voertuig en daarmee gemoeide kosten. Gevolgschade door te lang met een defect rond te rijden wordt niet onder garantie vergoed.

Kijk voor de meest actuele garantiebepaling op https://www.ivamobility.com/service/garantie/ . Fietstra voert de garantiewerkzaamheden uit en claimt de garantie bij zijn leveranciers. De service zoals aangeboden op de leverancier zijn website kan afwijken van de service die Fietstra verleent. 

Fietstra is nimmer verantwoordelijk voor vervolgschade.