Garantie & Service overige merken

Onder garantie valt het vervangen van de defecte of incorrecte materialen aan het gekochte voertuig mits het onderhoudsschema bij de dealer is gevolgd en de klant is zelf verantwoordelijk voor het halen of brengen van het voertuig en daarmee gemoeide kosten. Gevolgschade door te lang met een defect rond te rijden wordt niet onder garantie vergoed. Wij hanteren de gestelde garantietermijnen van onze leveranciers.

Fietstra is nimmer verantwoordelijk voor vervolgschade.